ХСИС-ийн ЦС-ийн ГАТ

  • Бүртгүүлэх
  • Нэвтрэх


Хошууч Д.Энхбаяр

Албан тушаал: Ахлах багш
Ажилласан жил: 22 жил
Боловсролын түвшин: Магистр
Гүйцэтгэх ажлын тэнхимд: 6 жил
Хэлний мэдлэг: Орос, Англи
Гүйцэтгэх Ажлын Тэнхим © 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан | Hosted by uCoz